Introduction

Naše oddělení Gender & sociologie má mnohaleté zkušenosti s výzkumem rodičovství a rodin. Vedle rodinných politik či slaďování práce a péče zkoumáme také to, jak se lidé (v českém kontextu, ale i v mezinárodním srovnání) chtějí či nechtějí a stávají či nestávají rodiči. Publikovali jsme studie na témata jako singles a bezdětnost, rodičovská dynamika během a po rozvodech, podmínky pro a bariéry v plánování rodičovství, otcovství a mateřství apod. Naše studie se týkaly běžné české populace, tedy implicitně heterosexuální, i když jsme v některých projektech dbali na to, aby se ve výzkumných vzorcích objevovali i gayové, lesby či stejnopohlavní páry. Proto podívat se specificky na skupinu LGB osob v Česku v kontextu rodičovství bylo jakýmsi přirozeným vyústěním naší práce. Jelikož ze studií Evy Poláškové, Kateřiny Nedbálkové nebo Petry Kutálkové víme, jak realizují čeští gayové a lesbické ženy rodičovství, rozhodli jsme se podívat na celosvětově nepříliš probádanou oblast, a to jsou rodičovské touhy a intence. Jestli LGB muži a ženy chtějí či nechtějí být rodiči a za jakých podmínek si někteří z nich dokáží představit, že se rodiči stanou či chtějí stát, či si to vlastně nedokáží nebo ani nechtějí představovat, zkoumáme v rámci grantového projektu Grantové agentury České republiky pro roky 2018 – 2020. Více o projektu a výzkumu na dalších stránkách tohoto webu.