Výzkum

V Česku dosud vzniklo jen několik studií, které se zabývají rodičovstvím gayů a lesbických žen (Polášková 2009, Sokolová 2009, Nedbálková 2011 a Kutálková 2016). Přičemž tato oblast je systematickým výzkumným zájmem v USA, Velké Británii, Nizozemí či skandinávských zemích již od 80. let 20. století. Přesto fáze předcházející samotnému rodičovství gayů a leseb, či stejnopohlavních párů je předmětem výzkumu jen sporadicky (Risking a Patterson 2010, Bergstrom-Lynch 2016, Baiocco et al. 2013, Costa a Bidell 2017, nebo Miscioscia et al. 2017), zatímco u heterosexuálních párů víme o rodičovských touhách, intencích, bariérách nebo o motivacích k bezdětnosti již mnoho, dokonce i z analýz z Česka (např. Hašková 2009, Šťastná 2011) a středoevropského regionu.

Projekt je zaměřený na zkoumání rodičovských tužeb a intencí u lesbických, gay a bisexuálních mužů a žen. Naším specifickým zájmem je věková skupina 25 až 45, tedy skupina, která se nachází v životní fázi, která je tlakem na rodičovství a jeho případnou realizací zasažena nejvíce. Naším zájmem je zjistit, jak uvažují LGB lidé o rodičovství, pokud chtějí být rodiči, za jakých okolností (např. ekonomických, kariérních, bytových, sociálních, partnerských či jiných) si dokáží představit, že by se rodiči i reálně stali, příp. jaké kroky k tomu podnikají. Specifickým zájmem pak je pozice neheterosexuality v uvažování o rodičovství a jeho potenciální ne/realizaci.

Prostřednictvím kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu se zaměříme na vysvětlení faktorů, které ovlivňují variabilitu tužeb a intencí, stejně jako na porozumění tomu, jak jsou utvářeny a s jakými významy je aktéři spojují. Kombinace různých výzkumných postupů umožňuje komplexnější objasnění sledované problematiky. Výsledky výzkumu přispějí k vysvětlení proměn v oblasti intimity pozdně moderní společnosti a interference mezi sexuálními, genderovými a (ne)rodičovskými identitami.