Aktuality

26.6.2020
Již 14 let (od 1. července 2006) mohou vstupovat páry stejného pohlaví do státem uznávaného partnerství. Zatímco statistická data o české populaci včetně manželství, nesezdaných soužitích, věku partnerů nebo jejich dětech pravidelně zveřejňuje Český statistický úřad, data o registrovaných partnerstvích jsou zpravidla přehlížena. Získali jsme data z registrů Ministerstva vnitra a v tiskovém materiálu, který vydal 26. 6. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. tak po 14 letech přinášíme podrobnější obrázek.  V materiálu najdete i část, která se týká rodičovství, zde ji překopírováváme:
1.4.2020
Na straně 20 časopisu Fórum sociální politiky (č. 6/2019) najdete článek Marty Vohlídalové a Hany Maříkové pojednávající o bariérách v rodičovství neheterosexuálních žen a mužů, který vychází z námi provedeného kvantitativního výzkumu na reprezentativním online panelu. Co se v textu dozvíte?
11.7.2019
SOU AV ČR ve spolupráci s NNO PROUD organizuje během Prague Pride, v úterý 6. srpna od 16:30, v prostorách AKC (Husova 4) diskusi o 30 letech LGBTQ+ aktivismu v Česku (odkaz na program PP). Jedním z témat, kterému se budou panelistky a panelisti věnovat je i proměna pohledu a aktivistického uchopení tématu partnerství (resp. manželství) a rodičovství párů stejného pohlaví. Jste srdečně zváni_y.
11.7.2019
Od července do nejpozději 7. září je možné se registraovat na konferenci Soukromé, občanské a veřejné SEXUALITY: XI. mezinárodní vědecká konference, která se bude konat 2. - 4. října v prostorách Akademického konferenčního centra (Husova 4, Praha), a to přes online formulář.
20.12.2018
Členka a člen našeho výzkumného týmu Hana Hašková a Zdeněk Sloboda v tematickém čísle Journal of  International Women's Studies publikovali analýzu diskuse kolem technologií asistované reprodukce v kontextu homoparentality a queer identit. Text je možné si přečíst či stáhnout ZDE.
30.7.2018
Hledáme účastníky a účastnice výzkumu: ne/rodičovské touhy a záměry gayů, leseb a bisexuálních žen a mužů
1.1.2018
Známý LGBT aktivista, zakladatel a dlouhodobý vedoucí člen organizace PROUD (Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z.s.), jež se mimo jiné zabývala prosazením právní úpravy rodičovství stejnopohlavních párů, se v lednu stal zaměstnancem Sociologického ústavu AV ČR v.v.i. Zdeněk Sloboda v ústavu pracoval již před 10 lety, kdy se podílel na výzkumu rodičovství v kontextu strojírenských průmyslových podniků a na analýze genderové segregace trhu práce, v rámci níž realizoval studii reprezentace žen v práci v českých televizních seriálech.
20.11.2017
Tým oddělení vedení dr. Hanou Maříkovou získal od Grantové agentury České republiky financování výzkumného projektu „Rodičovské tužby a intence gayů, leseb a bisexuálních žen a mužů“ na dobu 2018 až 2020. Jde o v Česku dosud neprobádanou a v mezinárodním kontextu jen zřídkavě zkoumanou oblast. O samotném rodičovství gayů a leseb či jejich dětech se toho v posledních 40 letech vyzkoumalo a napsalo hodně, ale celkově pozicí rodičovství v životech LGB lidí, kteří rodiči nejsou, toho mnoho nevíme.