Výstupy

V rámci našeho projektu jsme dosud poblikovali následující odborné texty:

  • Vohlídaová, Marta, Maříková, Hana. 2022. „Parenting desires and sexual identities." Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 58(6): 603–635. DOI: 10.13060/csr.2023.006

  • Hašková, Hana. 2022. „Rodičovské plány a cesty k rodičovství gayů a leseb.Sociální studia / Social Studies, 19(2): 93–110. DOI: 10.5817/SOC2022-30890

  • Hašková, Hana, Maříková, Hana, Sloboda, Zdeněk, Pospíšilová, Kristýna. 2022. „Childlessness and barriers to gay parenthood in Czechia.Social Inclusion, 10(3): 1-14. DOI: 10.17645/si.v10i3.5246

  • Sloboda, Zdeněk. 2022. „Rodičovství gayů, leseb a párů stejného pohlaví - rozmanitost a nejistota / Gay, lesbian and same-sex parenting - diversity and uncertainty." (134-147) in Hajrapetjan, M. (ed.) O čem mluvíme, když mluvíme o rodině. [katalog z výstavy] Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. (dostupné zde)

  • Maříková, Hana, Vohlídalová, Marta. 2022. „To be or not to be a parent? Parenting aspiration of men with non-normative sexual identities in Czechia.“ LGBTQ+ Family: An Interdisciplinary Journal, 18(April 2022). DOI: 10.1080/27703371.2022.2039888

  • Sloboda, Zdeněk. 2021. „Registrované partnerství a homoparentalita.“ Gender a výzkum / Gender and Research, 22(2): 139-169. DOI: 10.13060/gav.2021.023 Dostupné z: https://genderonline.cz/artkey/gav-202102-0009_registered-partnerships-and-lgbt-parenting-in-the-czech-republic.php

  • Burešová, Kateřina. 2020. Rodičovství a partnerství gayů a leseb v českém právu. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. ISBN 978-80-7330-371-6 Dostupné z: https://www.soc.cas.cz/publikace/rodicovstvi-partnerstvi-gayu-leseb-v-ceskem-pravu

  • Maříková, Hana. 2020. "Czech Republic."  In: Deutsch, F. M., Gaunt, R., (eds.). Creating Equality at Home: How 25 couples around the world share housework and childcare.  Cambridge: Cambridge University Press, s. 247-269. 

  • Maříková, Hana, Vohlídalová, Marta. 2019. „Bariéry versus preferované formy rodičovství u neheterosexuální populace.“ Fórum sociální politiky, 12(6): 20-26. Dostupné z: https://www.vupsv.cz/download/rok-2019-06/?wpdmdl=7611&refresh=5ef61e3f9b76f1593187903

 

V rámci paralelně běžícího výzkumného projektu Hany Haškové "Bezdětnost a jednodětné rodiny", členky našeho týmu, vyšla publikace diskutující technologie asistované reprodukce v kontextu rodičovství LGBT párů: 

  • Hašková, Hana, Zdeněk Sloboda. 2018. „Negotiating Access to Assisted Reproduction Technologies in a Post-Socialist Heteronormative Context.“ Journal of International Women´s Studies, 20 (1): 53-67. Dostupné z: https://vc.bridgew.edu/jiws/vol20/iss1/5/

-------------- 

K tématu rodičovství gayů a leseb napsal dříve publikaci člen týmu Zdeněk Sloboda – Sloboda, Z. 2016. Dospívání, rodičovství a (homo)sexualita. Praha: Pasparta Publishing. Volně k dispozici je studie Petry Kutálkové Duhové rodiny ve stínu státu (2015, Prague Pride) a Sešívané rodiny (2018, PROUD). Na konci roku 2021 vyšla publikace Olgy Nešporové z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí Homoparentální rodiny, která je také volně ke stažení.

"Klasikami" v tématu homoparenality u nás jsou kniha Evy Poláškové Plánovaná lesbická rodina (2009, Masarykova univerzita) a Kateřiny Nedbálkové Matky kuráže (2011, SLON a Masarykova univerzita).

K tématu bezdětnosti a singles publikovala dříve texty členka týmu Hana Hašková.

Tématu homoparentality se specificky věnuje facebooková stránka organizace PROUD Stejná rodina a také existuje stránka LGBT rodiče.