Odborník na LGBT komunitu se stal členem oddělení

Známý LGBT aktivista, zakladatel a dlouhodobý vedoucí člen organizace PROUD (Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z.s.), jež se mimo jiné zabývala prosazením právní úpravy rodičovství stejnopohlavních párů, se v lednu stal zaměstnancem Sociologického ústavu AV ČR v.v.i. Zdeněk Sloboda v ústavu pracoval již před 10 lety, kdy se podílel na výzkumu rodičovství v kontextu strojírenských průmyslových podniků a na analýze genderové segregace trhu práce, v rámci níž realizoval studii reprezentace žen v práci v českých televizních seriálech. K tématu rodičovství LGB osob publikoval knihu Dospívání, rodičovství a (homo)sexualita (2016, Pasparta Publishing, Praha). V současnosti je také předsedou Výboru pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva a odborně se oblastí genderu a sexuality zabývá již skoro 15 let.

Sdílet