Hledáme participant(k)y výzkumu - LGB rodiče

Identifikujete se jako gay, lesba nebo bisexuální a jste rodičem (ať už biologickým či sociálním) dítěte? Je Vám zároveň mezi 25 a 45 lety? Ozvěte se nám a staňte se účastníkem/účastnicí našeho výzkumu Rodičovské touhy a intence gayů, leseb a bisexuálních žen a mužů podpořeného Grantovou agenturou ČR.

Individuální rozhovory budou mít délku zhruba 45 – 90 minut, povedeme je v termínu a v prostředí, které Vám bude milé a příjemné, nebo telefonicky či po skype (záleží na vzájemné dohodě s výzkumníkem/výzkumnicí). Pro potřeby výzkumu, úplnost a přesnost toho, co nám řeknete, budeme z rozhovoru pořizovat zvukovou nahrávku, nicméně se nemusíte bát, samozřejmě pro analýzu a její výstupy bude Vaše identita změněna. Celý rozhovor nebude nikde zveřejněn a dílčí části budou zanonymizovány a použity pouze pro výzkumné účely.

Rozhovory povede zkušený člen/členka našeho výzkumného týmu. Více o projektu i týmu najdete na: http://homoparentalita.soc.cas.cz.

Ozvěte se nám na email zdenek.sloboda@soc.cas.cz či telefon/SMS/WhatsApp +420 608831862. Při psaném kontaktu nám i zkuste o sobě něco málo napsat - odkud zhruba jste, kolik Vám je let, jak se identifikujete [L, G, B] a jak jste se stal(a) rodičem/rodičkou. Děkujeme a těšíme se na to, že se podělíte s Vašimi zkušenostmi, názory a představami.

Sdílet